Statuten Bedrijfskring Groot Geldermalsen

De statuten van de Bedrijfskring Groot Geldermalsen zijn in PDF-formaat te downloaden.

Nieuwe statuten
Begin 2019 zal vanwege van de vorming van de nieuwe gemeente West Betuwe o.a. de naam van de vereniging wijzigen. Hiertoe moeten de statuten worden aangepast. In twee speciale vergaderingen (4-12-2018 en 20-12-2018) zijn deze met de aanwezige leden besproken en unaniem geaccordeerd. Een PDF van de nieuwe statuten kunt u downloaden.